Sorumluluklar

Gönderen Kuruluş’un Gönüllüye karşı olan sorumlulukları;

 • Gönüllü adaylarına Avrupa Dayanışma Programı hakkında bilgi vermek,
 • Europass CV ve Motivasyon Mektubunun doldurulmasında gönüllüye yardımcı ve yol gösterici olmak,
 • Gönüllünün katılacağı gönüllülük projesini bulma da destek olmak,
 • Ev Sahibi Kuruluş ile gönüllünün irtibata geçmesinde aracı olmak,
 • Gönüllülerin proje ülkesinde kalışları için gerekli işlemleri tamamlamasında yol gösterici olmak (vize işlemleri, konaklama, seyahat vb),
 • Gönüllü ve Ev Sahibi Kuruluş ile gönüllülük projesi sırasında sürekli irtibat halinde bulunmak,
 • Gönüllünün CIGNA tarafından sağlanan sağlık sigortası için gerekli işlemleri yapmak,
 • Proje başlangıcı öncesi, gönüllünün Türkiye Ulusal Ajansı tarafında verilecek ayrılış öncesi eğitime (pre-departure training) katılmasını sağlamak ya da bu eğitimi bizzat vermek,
 • Proje öncesinde gönüllünün beklentilerinin ortaya konması, motivasyonun arttırılması ve endişelerinin giderilmesine yönelik toplantının yapılması.

Gönüllünün Gönderen Kuruluş’a karşı olan sorumlulukları:

 • Europass CV ve Motivasyon Mektubunun Türkçe ya da İngilizcesini istenilen formatta en kısa sürede oluşturmak,
 • Projenin gerçekleşeceği Ev Sahibi Kuruluşu bulmak,
 • Ev Sahibi Kuruluş ve proje ile ilgili gelişmelerden düzenli olarak Gönderen Kuruluşu bilgilendirmek,
 • Proje kabulü sonrasında vize işlemlerini yürütmek,
 • Proje süresince, belirli aralıklarla proje ve proje ülkesi ile ilgili düşünceleri ve fotoğrafları istenen şablon ile Gönderen Kuruluşa göndermek,
 • Keyfi sebeplerden dolayı projeden vazgeçmemeyi ya da yarı bırakmamayı taahhüt etmek, bu sebeple Gönderen Kuruluşta meydana gelebilecek zararını karşılamak,

Gönderen Kuruluş’un Gönüllüye karşı olmayan sorumlulukları:

 • Gönüllünün bir ev sahibi kuruluş bulmasına garanti vermek veya onun adına proje bulmak,
 • Gönüllünün vize sürecinde kendi sorumluluğunda olan randevu alma, evrakların toplanması gibi konularda gönüllüye destek sağlamak,
 • Gönüllünün pasaport edinmesi için gerek duyacağı ve kendisine ait bilgi ve belgeleri sağlamak,
 • Gönüllünün pasaport ücretini karşılamak,
 • Tam anlamıyla belgelendirilmemiş veya zarar görmüş belgelere sahip harcamaları geri ödemek,
 • Gönüllünün aktivite tarihleri haricindeki seyahatlerini sağlamak,
 • Gönüllünün uçağını kaçırması durumunda yeni bilet almak.

*** Burada Gönderen Kuruluş olarak Gönüllü Hareketi’nin gönüllü ile ilişkisini ele alan sorumluluklar belirtilmiştir. Bu kuruluşların, gönüllünün Gönderen Kuruluşu olunması durumunda ele alınan sorumluluklardır. Genel geçer sorumluluklar her Gönderen Kuruluş için aynı olmak ile birlikte, işleyişte ve sorumlulukların gerçekleştirilmesinde farklılıklar gösterebilir.